מאת
בשיעור נשווה בין היחס לתקופת המלך אצל נבואות ישעיהו לבין היחס אצל נבואות מיכה.

מאת
בשיעור זה נראה את יסודות התפיסה האתית של מניטו ביחסים בין אדם לחברו, ביחיד ובאומה.

מאת
הסתכלות על פרשיות מעמד הר סיני והפרשיות שאחריה, כולל פרשת משפטים, כרצף אחד, מאירה את המהלך המסודר של התורה. לאור הבנה זו, נסקור את המעברים מהמשפט המותנה לחוקי גוי קדוש, את המקבילות של מעמד הר סיני ואת התהליך שאמור העם לעבור, ב"ברית סיני".

מאת
סוגייתנו עוסקת בהרחבה בקלקולים הגדולים שמקולקלים אומות העולם בעריות. נדון בקצרה ביסודות הרוחניים המשתקפים בסוגיה.
מאת
הראשונים מעידים כי למרות דברי המשנה, נהגו יהודים להשכיר בתי דירה לגויים. נעיין בשלושה טעמים שהביאו התוספות להיתר הדבר ובמשמעותם להבנת איסור "ולא תביא תועבה אל ביתך".

מאת
כיצד קשורה הלידה לדעת, מדוע שתיהן קשורות אל "הא", ומה ההבדל המהותי בין דעת האדם לדעת הקב"ה? על כל זאת ועוד תוכלו לקרוא במאמר הבא.

מאת
נברר מה בין ציטוטו של יהוא את נבואת אליהו לאחאב ובין התיאור המקורי שבו סופר על נבואת אליהו לאחאב בכרם נבות. נסביר את סיבת ההבדלים. נעמוד על תופעה של היעדר שמו של אליהו מסיפורים שבאופן מובהק קשורים לדמותו ולנבואותיו.

מאת
בשיעור זה נעסוק בשאלת ברכה על מנהג. נבחן את שיטת הרמב"ם בנושא ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה וברכה על מנהג. לאחר מכן נבחן את פסיקות השו"ע בנושא, וננסה להבין את שיטתו.

עמודים