מאת
מהי נקודת המוצא של התורה: האם הכלל הפשוט הוא שפיקוח נפש מתיר לעבור על איסורים, או שיש למסור את הנפש על קיום ציוויו של הקב`ה?
מאת
נעסוק בקצרה באופיו של דין רודף.
מאת
נבחן בקצרה את שאלת היסוד בדבר אופיו של חיוב המיתה של בא במחתרת.
מאת
עיקר כוחו של היין – מה הוא? ומה הקשר בינו לבין חטאו של בן סורר ומורה?

מאת
בשיעור זה נבחן פרשיית המלך ובמחלוקת על מינוי מלך, וננסה לגזור ממנה גם לתפיסת החברה שעולה מכלל חומש דברים.

מאת
הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מתמודד עם הקושי הקיים בהזדהות עם משמעותו של צום גדליה, מתוך ניתוח עניינו של הצום והשוואה בין תקופתו של גדליה בן אחיקם לתקופתנו אנו.

עמודים