מאת
רבי שמלאי דורש שיש בתורה תרי`ג מצוות, ומוסיף ודורש שהנביאים הלכו ו'צמצמו' את המניין הזה. נדון בשני ההיגדים שבדרשה זו.
מאת
כיצד הגבילו חכמים את מספר המלקות המרבי לשלושים ותשע? האם מדרשת הכתובים, או שמא מתקנה דרבנן? למי עצמה גדולה יותר - לחכמים או לתורה?
מאת
העובר על אותה עברה מספר פעמים בזו אחר זו – מתי חייב על כל אחת ואחת, ומדוע?
מאת
האם איסור הקפת הראש הוא איסור על מעשה ההקפה או איסור להיות מוקף? האם הוא איסור בפני עצמו, או שמא סעיף של האיסור להידמות לגויים?
מאת
מדוע אין די בהפרשת ביכורים להחיל עליהם איסור, כמו בתרומה? מה מעמדו של גר במקרא ביכורים?

מאת
בשיעור זה נראה את תפיסת המוסר של מניטו למול תפיסות עיקריות בעולם המערבי.

מאת
מהי תשובה על התשובה? וכי יש חטא בתשובה שיש לחזור אפילו עליו בתשובה? על כך אפשר לקרוא במאמר הבא.

מאת
בדרך כלל, אנו מבינים שהקשר בין הקב`ה לעולם מתחיל בעולם: אין מלך בלא עם. המדרש מלמד אותנו שקשר זה, למעשה, מתחיל בקב`ה: הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. מה משמעות אמירה זו?

עמודים