הרב מאיר שפיגלמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בא - חג הפסח מהו התאריך של חג הפסח - י`ד בניסן או `חודש האביב`? מדוע מצווה הקב`ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת דברים - עבר הירדן המזרחי לכאורה, עבר הירדן המזרחי נחשב לחלק מארץ ישראל עוד לפני מותו של משה. יוצא, אם כן, שמשה אכן נכנס לארץ. מה ההבדל בין עבר הירדן המזרחי לבין עבר הירדן המערבי? האם יש קשר בין הבדל זה לבין השבטים השונים שהתנחלו בכל חלק? המאמר עוסק גם בחשיבות הסיפור של מינוי השופטים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בהר 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בחוקותי 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת האזינו - וילך משה - לאן הלך? פרשת וילך פותחת ב`וילך משה`. לאן הלך משה? פרשת האזינו מסתיימת ב`ויבוא משה`. מהיכן הוא בא? ייתכן, שזמנן הכרונולוגי של פרשיות וילך-האזינו הוא לפני פרשת דברים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וארא - אותות ומכות במכות הדם והשחין יש שיתוף פעולה בין משה ואהרן, וכן יש כפילות מסויימת בציווי ובעשייה. נראה, שמכות אלו הן שתיים מהאותות שנתן הקב`ה למשה - הדם והצרעת. ואכן, שתי המכות הללו פותחות קבוצות חדשות של מכות. על פי זה, ייתכן שמספר המכות כלל לא היה עשר אלא דווקא שתים עשרה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וזאת הברכה - סיומה של התורה התורה - סיפור חייו של משה - אכן מסתיימת במותו, אך בלי לסגור את המעגל שנפתח בפרשת בראשית: הגירוש מגן עדן. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע ההקבלות שבין משה לבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת חיי-שרה - ניסיון ופשרו מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת מצורע - הטבילה המאמר עוסק בתהליכי הטהרה של הטמאים השונים, ובעיקר בתפקידה של הטבילה - המופיעה גם במקומות שאין בהם טומאה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ניצבים - תפקידה של פרשת ניצבים המאמר עוסק בתפקידה הכפול של פרשת ניצבים: סיום לתוכחה של פרשת כי תבוא, וחתימה לנאום המצוות. המאמר עוסק גם בהבדלים שבין התוכחה של פרשת כי תבוא לבין התוכחה של פרשת בחוקותי, וכן בקשר שבין הגאולה לתשובה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי תבוא - מעמד הברכה והקללה מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי תצא - דין הגירושין המאמר עוסק בכמה נקודות מרכזיות העולות מעיון בדין הגירושין: האם לאחר הגירושין קיימת עדיין זיקה כלשהי בין הבעל לבין אשתו לשעבר? מה משמעות נתינת ספר הכריתות לרשותה של האישה? מה פשר ההקבלה בין הנישואין לבין הגירושין? מאילו סיבות רשאי אדם לגרש את אשתו? 01- פרשת השבוע