הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק יצחק מהי דמותו של יצחק? מדוע, למרות הפסיביות הבולטת שלו, הוא נחשב לאחד מאבות האומה? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת שמות - משה: מבית פרעה לארץ מדין מקובל לראות את ספר בראשית כמתאר היסטוריה של יחידים, ואילו את ספר שמות כסיפורו של עם. עם זאת, ברור שבמוקד סיפור יציאת מצרים עומדת דמותו של משה, שהתפתחותו האישית מתוארת בפרשתנו. בפרק ב' מתוארים ארבעה אירועים שונים (מלבד לידתו): האיש המצרי המכה את האיש העברי; שני העברים הניצים; ניסיונו של פרעה להרוג את משה; והצלת בנותיו של כהן מדיין. מה משמעויותיהם של אירועים אלו? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת וארא - איך מושיעים את ישראל שני הפרקים הראשונים של פרשת וארא מתמיהים למדי מבחינת הרצף הסיפורי. התורה חוזרת כמה פעמים על הציווי למשה (או למשה ולאהרן) ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים. ניכר אמנם שמשה מגלה חוסר רצון מובהק, אך טיבה של החזרה המשולשת על תיאורים הנראים כזהים אינו ברור. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת בא - וידעתם כי אני ה' מהי החשיבות של התיאור החוזר ונשנה של ביאת משה לפרעה והליכתו ממנו? האם העימות בין משה לפרעה הוא אישי, בין שני המנהיגים, או לאומי - בין עם ישראל למשעבדיהם? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת בשלח - המן המן הוא מזון של אמונה וביטחון בקב`ה, ומכאן נגזר גם הקשר המהותי בינו לבין השבת. משמעותו של השליו היא שונה, וההבדל ביניהם הוא מפתח להבנת הפרשייה כולה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת יתרו - אחרית הדבר' של מעמד הר סיני לאחר מתן תורה מצווה התורה כמה ציוויים: עשיית מזבח אדמה, איסור סיתות אבני המזבח ואיסור עלייה למזבח במעלות. מצוות אלו קשורות באופן ישיר למעמד הר סיני, ודווקא דרכן מתבארת המשמעות העמוקה של נתינת התורה לישראל. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת משפטים - אני ולא מלאך `הנה אנכי שולח מלאך לפניך...` - מיהו המלאך המתואר בפרשה? מהו היחס בינו לבין המלאך המופיע בפרשייה שלאחר חטא העגל? דמותו של המלאך קשורה להנהגות השונות בהן מנהיג הקב`ה את עם ישראל, ולאופי הזיקה שנוצרה שבין ה' וישראל מכח מעמד הר סיני. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת תרומה - הכפורת הכפורת היא אחת מכלי המשכן. דרך העיסוק במהותה של הכפורת, מתבררת משמעותם של שני הכרובים ושל ארון העדות. מתוך הדברים, נשפך אור על מטרתו וייעודו של המשכן בכללותו. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת תצוה - עולת התמיד מדוע הציווי על עולת התמיד מופיע עוד לפני שהוקם המשכן? מהו היחס בין פרשת התמיד שבפרשת תצווה לבין פרשת התמיד שבפרשת פינחס? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת כי-תשא - הברית המחודשת (א) מה פשר פעולותיו של משה לאחר חטא העגל? שלוש מטרות היו לו: מניעת השמדת העם, סליחה ונשיאת החטא וכריתת ברית מחודשת. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת כי-תשא - הברית המחודשת (ב) מה מייחד את המצוות המופיעות בסוף פרשת כי-תשא? מדוע דווקא מצוות אלו מרכיבות את הברית המחודשת שכרת הקב"ה עם ישראל לאחר חטא העגל? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק הלויים והבכורים הפרשה הפותחת את ספר במדבר ידועה בכך שהיא מורכבת ברובה מסדרה של מפקדים, חלקם מפורטים למדי, של כל עם ישראל, של השבטים בנפרד, של הלויים ושל הבכורים. הפרשנות הרגילה לריבוי מפקדים זה היא כי הקב"ה אוהב לספור את עם ישראל (פרשנות זו מתבססת על רש"י לפסוק הפתיחה), כי הבכורים היו מיועדים לשרת במשכן אך הוחלפו בלויים בגלל חלקם בחטא העגל, וכי הלויים אינם נכללים במפקד הכללי כיוון שהם מקודשים במקום הבכורים. ברצוני להראות כי הנחות אלו אינן נכונות או שאינן שלמות, וזהו נושא שיעור זה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת בראשית 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק הקטרה 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת לך לך 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק חנוכת הנשיאים והמנורה פרשת בהעלותך נפתחת בציווי לאהרון בנוגע להדלקת נרות המנורה. פרשה קצרה זאת מעלה כמה שאלות יסוד. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק בלעם ובלק 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק שירה ותוכחה 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק תקווה ותבוסה: תחינתו של משה 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק שנות הדמדומים 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק יעקב ומצרים 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק יעקב ומצרים 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק אברהם והמלאכים 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק בית-אל 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק כשרבקה פגשה את יצחק 01- פרשת השבוע

עמודים