מאת
שיחה מפי ראש הישיבה בבית המדרש, מוצאי שבת פרשת נצבים וילך, אור לכ"ב אלול תשע"ז.

מאת
שיעור בסדרת שיעורי הר עציון בחשמונאים תשע"ז, לקראת ט' באב

מאת
שיעור מפי הרב יעקב מדן, אחרון בסדרת "חמש מגילות" שהועברה בגבעת שמואל תשע"ז

מאת
סדרת שיעורים בנושא חמש מגילות. השיעור החמישי. ד' בסיון תשע"ז בבית הכנסת "זכור לאברהם" גבעת שמואל. השיעור לזכרו של מרדכי בן ציון בן אברהם דוד לנגנטל ז"ל

מאת
ערב יום השואה והגבורה תשע"ז, שיחה עם הרב יואל בן-נון, דור שני לשואה, בבית משפ' דניאל, אלון שבות

מאת
מתוך סדרת שיעורים בנושא חמש מגילות, מפי הרב יעקב מדן. מגילת שיר השירים. הועבר ביום שני ז' בניסן תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל

מאת
מתוך סדרת שיעורים בנושא חמש מגילות. שיעור השני - האמנם היתה אסתר גיבורה? יום שני י"ז בשבט תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל. השיעורים לעילוי נשמת מרדכי בן אלכסנדר סנדר שוב ז"ל וגבריאל בן בנימין וינשטוק ז"ל

מאת
מבט על פרשת וארא + אקטואליה, יחסינו לרפורמים. חלק שני של ערב העיון בגבעת שמואל, מפי הרב יעקב מדן. יום שני כ"ה בטבת תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל. השיעורים לעילוי נשמת מרדכי בן אלכסנדר סנדר שוב ז"ל וגבריאל בן בנימין וינשטוק ז"ל

עמודים