דרכים להירשם לשירות KMTT

באמצעות

יישום נייד

באמצעות

Mp3
 
הצטרף כמנוי באמצעות יישומים ניידים
 
3. הצטרף כמנוי באמצעות MP3