שיחות לפרשת פקודי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל אנשי רוח ואנשי מעשה משה יוצר סדר עדיפות חדש לסדר בניית המשכן. עלינו ללמוד מכך שצריך להבחין בין המצוות ולקבוע סדר עדיפויות רוחני שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין הקמת המשכן על ידי משה הקמת המשכן דווקא על ידי משה מלמדת אותנו שאדם צריך לעמול כל חייו על כל האישיות שלו, ולא רק על הצד הלימודי שבהם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת ויקהל פקודי - הקמת המשכן על ידי משה בפרשתנו מסופר שמשה הוא זה שהקים את המשכן. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מביא שני פירושים שעלו בחז"ל לעניין זה, ומנתח לאורם את משמעות בניית המשכן ע"י משה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת פקודי: עם ישראל ולימוד התורה המקדש, או המשכן, כפי שהוא מופיע בפרשתנו פרשת פקודי, עומד במוקד מחלוקת הצדוקים והפרושים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין משכן וכלים משה משנה מצווי הקב`ה ומבקש מבצלאל לבנות קודם את כלי המשכן. הדבר אינו הגיוני מבחינה פרקטית. משה מבין כי על מנת להלהיב את בוני המשכן יש לתת להם קודם לבנות את השיא של משכן שהם כליו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין משכן וכלים משה משנה את סדר עשיית המשכן, ובצלאל מתקן אותו. בצלאל אינו רק אומן אלא יש בנשמתו יכולת לראות מעבר לעשיית הפריטים למשכן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין וכבוד ה' מלא את המשכן שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין משה מקים את המשכן רש"י והמדרש דנים מדוע דווקא משה רבנו היה צריך להקים את המשכן, ומצביעים על מאפיינים ייחודיים שלו. ממשכן של קרשים ובריחים, ננסה להשליך למשכן של רוח ונפש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין הקמת המשכן ע"י משה לאחר שנשלמה בנייתם של כל חלקי המשכן הובאו החלקים השונים אל משה (ל"ט, לג) והוא חיבר אותם והקים את המשכן (מ', יח). שיחת ראש הישיבה