שיחות לפרשת האזינו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שובה ישראל* נחלקו הראשונים באיזו הפטרה לקרא בשבת שבין ראש השנה ליוה`כ. הפטרת `דרשו` באה ממקום של למידה ותשובה ומלאה, ואילו הפטרת `שובה` מתארת שיבה לה' מתוך שיברון. שתי ההפטרות מייצגות גישות שונות של תשובה ובניית קשר חדש עם הקב`ה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יעקב מדן שיחת ראשי הישיבה לפרשת האזינו בשיחה זו הרב מנתח את התשובה הייחודית של פרשת האזינו. הרב מתחיל בסיפור על רבי חנינא בן תרדיון ועל הבנתו העמוקה של המעשה הנדרש ממנו ביחס לזמן ולמקום. מנקודה זו צועד הרב לעבר פסוקי התשובה בפרשת האזינו ומבקש להסביר את משמעותם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יעקב מדן התשובה בפרשת 'האזינו' נקמתו של הקב"ה בגויים אינה עקב חזרה בתשובה של עם ישראל, שכלל איננה מתוארת בשירה, אלא רק מחמת רצונו לפגוע בגויים. שיחות תשעו