פרשת תרומה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין ארון כפורת וכרובים "וְנוֹעַדְתִּי לְךָ שָׁם וְדִבַּרְתִּי אִתְּךָ" (שמות כ"ה, כ"ב) אומר א-להים למשה, ומצביע על מקום: "מֵעַל הַכַּפֹּרֶת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים אֲשֶׁר עַל אֲרֹן הָעֵדֻת" . במקום זה התקיימה ההתוועדות, אל מקום זה בא השוכן - לקדש הקדשים , ולימים, ממנו הסתלק, ערב החורבן . 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מבוא לפרשות המשכן (א) – משכן ההיוועדות בספר שמות 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק בין המשכן למקדש פרשתנו פותחת את פרשיות המשכן, שיביאונו עד לסיומו של ספר שמות. בשיעור זה נבקש לעמוד על שאלה מהותית: מה בין המשכן למקדש, שייבנה בתקופה מאוחרת יותר, בימי שלמה? האם ההבדל מצטמצם לשוני המבני החיצוני שבין המשכן הארעי לבין בית המקדש הקבוע, ולמעשה המקדש הוא המשכו הטבעי של המשכן? או שמא אלו שני מבנים שונים בעלי תפקידים שונים? 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור האם אין סתירה בין גזרת 'הנה אנכי שולח מלאך לפניך' לציווי ו'עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת תרומה – "ועשו לי מקדש" המפרשים נחלקו האם הציווי על בניית המשכן נאמר אחרי חטא העגל (רש"י), או מיד אחרי ברית סיני (רמב"ן), כפי שמופיע בתורה. המחלוקת ביניהם, לכאורה, משפיעה גם על התפיסה של המשכן: האם המשכן הוא המשך ההתגלות של מעמד הר סיני, או מעין תיקון לחטא העגל. כפי שנראה, גם אם נאמר אחרי חטא העגל, יש מקום להבנה של המשכן כלכתחילה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת תרומה - הכפורת הכפורת היא אחת מכלי המשכן. דרך העיסוק במהותה של הכפורת, מתבררת משמעותם של שני הכרובים ושל ארון העדות. מתוך הדברים, נשפך אור על מטרתו וייעודו של המשכן בכללותו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תרומה - הארון ובדיו וכפורת הכרובים המאמר עוסק בעיון בתפקידו המיוחד של ארון העדות, וביחס בין הארון לכפורת, על פי ניתוח ספרותי של פרשת הארון והכפורת. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תרומה - מזבח העולה ומעמדו מעמדו של מזבח העולה לאור מבנה פרשת תרומה ולאור ה'פזמון החוזר' והמסכם של כל חלק. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת תרומה - שתי הבחינות במשכן 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת תרומה - שיעור לפרשת תרומה (א) מהו האופן המסוים בו צריך להיבנות המשכן? האם לפי מה שמראה הקב`ה למשה בהר, או שמא על פי ההוראות המפורטות שמוסר לו הקב`ה? מדוע הקב`ה צריך לצוות את משה בשתי דרכים אלו? כיצד ניתן , לפי דברי התורה, להכין לקב`ה מקום גשמי, מצומצם, מוגדר בחומר ובמידה, והמקום ההוא יהיה משכנו? למה משה לא מצליח לבנת המשכן ובצלאל כן מצליח? מדוע הייתה האומנות במשך שנים ארוכות בשולי היצירה היהודית? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת תרומה - ענייני משכן למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה`מקדש` הוא שמו של ארון העדות, ה`משכן` הוא יריעות המשכן, ו`האוהל` הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב`ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תרומה - `ארון העדות` או `ארון ה'`? מהם השמות השונים בהם נקרא הארון במקרא? מתי השתמשו בכל שם? האם יש משמעות שונה לשמות השונים, או שמא כולם מבטאים אותו רעיון במילים שונות? 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תרומה –"ועשית מנורת זהב טהור" לאור בחינת ניסוחי הפרשה, מתבלטת פרשיית המנורה במספר צורות. בעקבות זאת, נעסוק במרכזיותה של פרשיתת המנורה, שנבחרה להדגים את הדואליות של תפקיד הכהן: עובד המקדש ושליח של עם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תרומה–למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן האם יש סתירה בין 'מוסר הנביאים' לבין מעמד הקרבנות וחוקי המקדש בתורה? עיון מדוקדק בפרשת יתרו ומשפטים, כמו גם בדברי הנביאים, מגלה ציר מרכזי אחד החורז את כולם, על פי השקפת התורה והנביאים גם יחד. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן כִּי נַעַר יִשְׂרָאֵל וָאֹהֲבֵהו בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי שולחן לחם הפנים המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן ויקחו לי תרומה חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת תרומה - משכן ה' ומקדש שלמה שלמה מוותר על המערכת ההתנדבותית שבעזרתה נבנה המשכן ובונה את המקדש בעזרת מס - כפיית העם לתרום מזמנם לבנייה. המקדש הרבה יותר גדול מן המשכן וכנראה ששלמה נאלץ לוותר על המערכת ההתנדבותית כי היא לא מספיקה לבניית הבנין האדיר. הדבר גבה מחיר רוחני כבד וחוסר תחושת מעורבות של העם. המשכן אינו נחשב לבנין של מישהו מסוים לעומת המקדש שמכונה מקדש שלמה. המדרש מאשים את שלמה בגאווה אך בכך גם גדולתו, הוא ידע בחכמתו לנתב את האמיציות שלו לבניית בית ה'. עיון בהפטרות
הרב יהודה עמיטל ויקחו לי תרומה על היחס הראוי בין החוויה הדתית והרגש הדתי לבין יראת השמיים וקיום המצוות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל עשיית מצוות בדרך טבעית שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל תרומת החובה התרומה הבסיסית למשכן הייתה דווקא תרומה מתוך חובה, ללמדך את החשיבות הגדולה של הרגשת המחוייבות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב משה ליכטנשטיין מקור קדושתו של מקדש התורה מזהירה מפני עבודה זרה. הדגש כאן הוא דווקא על עבודה שנעשית לה', אך נעשית כדרך הגויים. הדבר מדגיש לנו כי ישנה דרך נכונה לעבודת ה'. נסיון למצוא דרכים נוספות, על אף הכוונות הטובות יכול להוביל לחטא. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל עשיית מצוות בדרך טבעית אנו צריכים לקיים מצוות מתווך מקום טבעי והמקום הנכון לנו. אדם שמנסה לקיים מצוות כאילו היה אדם אחר אינו ממלא את המצוות מתוך שמחה ואינו יכול להתעסק באמת במצווה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין כתר תורה הארון מייצג את לימוד התורה. בניגוד לדתות אחרות בהם לימוד קדושים הוא רק לקבוצה קטנה, ביהדות לימוד התורה נועד לכולם- שיבואו ויטלו כמה שהם יכולים לקבל, על כן ציווי בניית הארון הוא ברבים- מצווה לכל עמ`י. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב ברוך גיגי המשכן – לכתחילה או בדיעבד? אם קוראים את הפרשות על פי סדרן הקמת המשכן היא המשך בלתי נפרד של קבלת המצוות, והיא המהווה מקום אינטימי לבניית הקשר עם הקב`ה. רש`י קורא את הפרשות שלא ע`פ סדרן ורואה בהקמת המשכן תגובה לחטא העגל. על פי רש`י, המצב האידיאלי היה של במות אישיות, אך לאחר חטא העגל הייתה הבנה כי עבודה אישית מסוכנת לעמ`י. היום התפילה שאנו אומרים היא כללית ונכתבה לפני שנים רבות. בתוך תפילה כללית זו יש למצוא את המילים האישיות ולהוסיף את מה שעל ליבנו כחלק מהתפילה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח

עמודים