פרשת נח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות פרשת נח - אכילת בשר לפני ואחרי המבול 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נח - `וְשַח גַּבְהוּת הָאָדָם` (ישעיה ב', יז) סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נח - פרשת המבול - בין שתי בריתות על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת נח - נחמת האדמה בהולדת נח מייחל למך כי בהולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב`ה. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת נח - כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב`שירת הכרם` של ירמיהו). 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת נח - מגדל בבל מה בא ללמדנו סיפור זה על האנושות? מדוע דווקא סיפור זה מהווה חתימה של תקופת בראשית, ולאחריו עוברים לתקופת האבות? מה היה רע במעשה מגדל בבל? האם בניית עיר ומגדל יכולה להיות בעייתית? האם האחדות איננה דבר חיובי? למה היתה האחדות חשובה להם כל כך? מהי משמעותו של הסיפור כולו? איך מגיב ה' לכל הסיפור? למה בחרה התורה לספר את הסיפור באופן מעורפל? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת נח - על הכפילות שבסיפור המבול כבסיפור הבריאה, גם בסיפור המבול ישנה כפילות מובהקת, ובו תיאור כללי (בשם א-לוהים) ותיאור אישי-פרטי (בשם ה'). כפי שנראה, כפילות זו באה לידי ביטוי ברקע למבול, בפרטי הציווי על התיבה ובנייתה, וגם בקרבן ובקשת הבאים לאחר המבול. במהלך השיעור נעסוק גם בלוח השנה העברי, המורכב משילוב של שנת ירח ושנת שמש, ומופיע בשתי צורותיו גם בתארוך של המבול בתורה. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת נח – "ונעשה לנו שם" – למה לא? מדוע ה' רצה לסכל את מעשי בוני מגדל בבל? מה חסרון ראה ביוזמת בני האדם לפתח את העולם? בשיעור זה נעמיק בסיבה לפעולת ה', לאור ניתוח מטרת בוני המגדל, וכהמשך לקריאת השמות של אדם הראשון. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור "זה ינחמנו ממעשנו" – סיפור המבול ועיקרון התשובה פסוקים רבים בפרשת נח עוסקים בתיאור בניית התיבה, גודלה, החומרים בהם השתמש נח, פתחי התיבה ובעלי החיים שהוכנסו לתוכה. הפירוט הרב מעלה שתי שאלות: א. קיימת הבטחה א-לוהית שלא יתרחש מבול נוסף. אם כן, מהי חשיבותו של הפירוט כשאין בו כל שימוש לעתיד? ב. למרות המאמץ הרב שהושקע בתיבה, ההצלה של נח ומשפחתו ובעלי החיים שהוכנסו אל התיבה לא הייתה מתאפשרת ללא נס א-להי. ממילא, אם בכל מקרה מתרחש נס, לשם מה ההשקעה המרובה בבניית תיבה? האם הנס לא היה בעל עוצמה רבה יותר אילו הניצולים היו נשארים בבתיהם והמבול היה פוסח עליהם (כפי שהתרחש במכות מצרים)? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט סיפור המבול – מבנהו המשוכלל 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק הקשת בענן מה טיבו של `אות הברית` – הקשת בענן? מה משותף לברית הקשת ולברית המילה ובמה הן שונות זו מזו? 01- פרשת השבוע
הרב זאב ויטמן הבריאה החדשה 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת נח – התפתחות החברה האנושית למרות שלשניהם אין חלק לעולם הבא, נראה שיש הבדל בין דור המבול לדור הפלגה. כפי שנראה בשיעור, בעוד שדור המבול הוכיח את הצורך בסדר אנושי חדש, דור הפלגה מייצגים את חטאי החברה האנושית המתפתחת והטכנולוגית, השוכחת את ה'. הפצתם מובילה להכרה שיש צורך בגיוון וברב תרבותיות, וכך נפתח הפתח לאורו של אברהם. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת נח - נח ומשה קוים רבים מחברים בין נח לבין משה: התיבה, הפרישה מהעולם ארבעים יום וארבעים לילה ועוד. אולם קווי דמיון אלו רק מדגישים את ההבחנה בין שניהם: נח מציל רק את עצמו, ואילו משה מציל את כל בני ישראל. מסיבה זו, קובע הנביא יחזקאל כי אילו יהא נח הצדיק בתוך דור של חוטאים - לא יציל את הדור בצדקותו. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק אחדות ואינדיבידואליזם 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת נח - גבולות בספר בראשית הארץ נשחתת, מלאה בחמס. א-להים רואה, פונה לנוח ומבשרו על תָכניתו. קודם לדיבור זה - מתאר המקרא את המתחולל בליבו של א-להים... 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן שחרור מן התלות בחברה בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי פרשת נח המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן נח איש צדיק- 'צדיק אין פעלץ' ('צדיק במעיל') חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת נח - בין `רני עקרה` ל`ענייה סוערה` העקרה מסמלת את חוסר התקווה לעתיד טוב גם כאשר ההווה סביל. לעומתה, הענייה מסמלת את הסבל בהווה למרות התקווה לעתיד טוב יותר. עיון בהפטרות
הרב אהרן ליכטנשטיין מה בין נח למשה? מה גרם להבדל שבין נח למשה? האם הפער ביכולת, או שמא הפער ברצון? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין איש האדמה מהי משמעות כינויו של נח בשם `איש האדמה`? אדם צריך להיזהר שעיסוקו לא יהפוך לזהותו, אלא שיהיה `איש צדיק` העוסק בדברים חשובים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין אדם לעמל יולד מהי החשיבות שנותנת היהדות לעבודה ולעמל? מה היחס הנכון בין עבודה למלאכה? מתי צריך לעסוק בחכמה ומתי בישובו של עולם, וכמה זמן יש להשקיע בכל אחד מתחומים אלו? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין דור המבול ודור הפלגה על ההבדלים שבין דור המבול ודור הפלגה, ועל הזהירות שעלינו להיזהר מהגישות הנהנתניות ומהגישות המגדילות את כוחו של האדם יתר על המידה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין דמותו של נח מדוע חז"ל הרבו כל כך לבקר את נח, שמתואר בתורה כ"איש צדיק תמים"? נח התמודד בהצלחה עם גורמים חיצוניים שהתנגדו לדרכו, אולם נכשל בנסיונו לקבוע לעצמו גבולות וסדרי עדיפויות ראויים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח

עמודים