פרשת וירא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון פרשת וירא - ניסיון העקידה מה פירוש הביטוי `הר המוריה`? מה משמעותו של ניסיון העקידה? האם ידע אברהם בלכתו לעקדה שבסופו של דבר יצחק לא יומת? מדוע אברהם אמר לנעריו שהוא ישוב עם יצחק? 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת וירא - 'עד שנמלך באברהם' בפרשתנו (בפרק י"ח), משתף ה' את אברהם בדבר כוונתו לבוא במשפט עם סדום ועמורה. תגובת אברהם: "וַיִּגַּשׁ אַבְרָהָם וַיֹּאמַר הַאַף תִּסְפֶּה צַדִּיק עִם רָשָׁע?" 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור ועקידת יצחק היאך תזכור? סיפור עקידת יצחק הינו אחד הסיפורים המכוננים בתולדות עם ישראל. אולם, באופן מעורר תמיהה, סיפור העקידה אינו נזכר בספרי המקרא המאוחרים אליו... 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט בין אברהם ללוט-הסיפור בפרקים י"ח-י"ט – מבנהו ומגמתו 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק אברהם והמלאכים וירא אליו ה' – היראות זו, מה טיבה? מה היחס בינה לבין התגלות המלאכים לאברהם? נעמוד על גישתו הייחודית של רשב`ם בביאור פרשה זו ועל הקשר בין שני תכני ההתגלות: ההבטחה על הולדת הבן וההודעה על כילוי סדום. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק אברהם והמלאכים 01- פרשת השבוע
הרב זאב ויטמן התגלות א-להית אל אברהם 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת וירא - דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב`ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וירא – עקידת שרה אנו מכירים את נסיונות אברהם ופעולותיו, אך מה היה מקומה של שרה במשימה כבירה זו? כפי שנראה, כלל לא היה ברור - ודאי לא לשרה - שהיא זו שתקים את אומת אברהם יחד עם אברהם. במהלך השיעור נסקור את עמדתה ומעמדה עד לקבלת הבשורה על יצחק, ואת ההתעלמות העצמית שמסגלת, המובילה אותה בסופו של דבר חזרה לקדמת הבמה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וירא - הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל (בראשית כ`א, א-כא) המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וירא - מלאכים כבני אדם ובן אדם שהוא כמלאך ה' נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת וירא - ברכת אברהם הקב`ה משתף את אברהם בכוונתו להחריב את סדום מתוך יעוד אברהם להיות שליח הקב`ה להפצת דרכו, ובכך מתברך זרעו של אברהם. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת וירא - פתח האהל - בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וירא - הנביא המתפלל מה בדיוק מגלה ה' לאברהם לפני הפיכת סדום? למה ה' מגלה זאת לאברהם? האם ה' מגלה לו שהוא עומד להפוך את סדום, או שמא הוא רק מודיע לו על המשפט של סדום? מה תפקידו של הנביא? כיצד זה בא לידי ביטוי בתפילותיהם של משה ושל ירמיהו? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת וירא – עקידת יצחק: הניסיון הכפול הסתכלות מדוקדקת על פרש העקידה, לכל חלקיה, חושפת בפנינו את האופי הכפול של ההתרחשות: מצד אחד, נכונתו של אברהם לקיים את צו ה' ללא פקפוקים. מצד שני, אמונתו הפנימית של אברהם בהבטחתו של ה' ש"ביצחק יקרא לך זרע" ובאי היכולת להשלים עם המעשה הקשה. בניגוד לשניות אותה חווה אברהם, ובאה לידי פתרון בסיום הסיפור, ישנה הקבלה לגירוש ישמעאל. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת וירא – מאחורי הקלעים של ההצלה בסדום מה פשר ה"ויכוח" בין ה' לבין אברהם, בנוגע לחורבן סדום? האם אברהם באמת חשב שכמות של צדיקים מספיקה כדי להציל גם את הרשעים? ומה היה תפקידם של המלאכים שנשלחו לסדום? בעקבות הבנת הדיון בין ה' לאברהם, נוכל לשפוך אור חדש על פרשייה מפעימה זו. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן הקרבן הרוחני בעקדת יצחק בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי ביקור חולים המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן פרשת וירא חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וירא - איש אלוקים קדוש הוא ההתנהלות הבעייתית של אלישע מגיעה לתיקון בהדרכת האישה השונמית. עיון בהפטרות
הרב יהודה עמיטל אברהם, אברהם! המלאך קורא לאברהם ומצווה עליו: חזור לאישיותך! אל תבטל את עצמיותך מפני המשימה שהוטלה עליך! שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל המסר של העקידה לפי שיטת הרמב`ם שלושה מסרים יש לפרשת העקידה: אמיתות הנבואה, עד היכן יכולה להגיע אהבת ה' ויראתו, וחשיבותה של האמונה התמימה והמופשטת. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל מסריה של פרשת העקידה לפרשת העקידה יש כמה מסרים. המרכזי שבהם הוא שלא צריך אמצעי מוחשי-אלילי כדי להצליח להתקשר לריבונו של עולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל שמיים וארץ שחוברו להם יחדיו בראשית הפרשה אנו מתוודעים לאחד מהאמונות הייחודיות ליהדות: השמיים והארץ אינם נפרדים, ולעיתים הם מתערבים זה בזה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין צדקה ומשפט הקב`ה משתף את אברהם בהחלטו להשמיד את סדום על מנת שאברהם יצווה לדורות הבאים `צדקה ומשפט`. מדוע דווקא ערכים אלו? שני ערכים אלו הם הערכים שהיו חסרים בסדום, אך היו הבולטים ביותר בביתו של אברהם. בני נח אומנם לא צוו במפורש על הצדקה, אך נאמר כי ה' אוהב צדקה ומשפט- אלו הם הערכים החשובים ביותר ומי שאינו עושה זאת, גם ללא ציווי הרי הוא מנותק מהקב`ה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח

עמודים