פרשת במדבר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל למשפחותם לבית אבותם מדוע התורה מספרת לנו על מפקד בני ישראל? מה זה משנה לנו כמה אנשים היו בני ישראל בזמן ששהו במדבר? מה המסר שאותו רצתה התורה להעביר כשתיארה לנו את מניין בני ישראל? בפרשת כי תשא נספרו בנ`י בעזרת מחצית השקל. מה באה ספירה זו לסמל? האם גם בפרשת במדבר ספרו צורה דומה? על הדומה והשונה בין בני אדם והחשיבות שבהכרה בזה.
הרב יהודה עמיטל שם ומספר
הרב יעקב מדן יום ירושלים נצחון אסא במלחמתו, וכן נצחון חזקיהו מזכירים את נצחון מלחמת ששת הימים- מצב בו העם אינו ראוי, אך נגאל. בגאולה זו ניתנת ההזדמנות לשוב בתשובה להתחזק ברמה הרוחנית
הרב בנימין תבורי הגורמים המאחדים את עם ישראל מדוע עם ישראל 'מתארגן' לדגליו רק בפרשתינו ולא מייד לאחר היציאה ממצרים? נראה, שעם ישראל היה זקוק לגורמים מאחדים לפני שהודגשו הגורמים הייחודיים. כך היה במתן תורה, וכך גם בירושלים.

עמודים