פרשת במדבר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל בין המדבר לעיר ה' בונה את עמ`י במדבר מתוך ניתוק משאר העמים. הדבר תמוה שכן הדינים הם מצוות של כלל העמים. הדבר מראה על תפקיד כפול. מצד אחד להיות עם נבדל ואחר ומצד שני עם מתוך משפחות העמים
הרב יהודה עמיטל ייעודו של האדם בניגוד למלאכים אשר יודעים את יעודם, ובביטול יעודם בטלים הם, לכל אדם מישראל יעוד אשר לא ידוע לו. על כן, על האדם לחפש את יעודו בעזרת התורה, ובכך הוא תופס את חלקו מכלל ישראל
הרב יהודה עמיטל למשפחותם לבית אבותם מדוע התורה מספרת לנו על מפקד בני ישראל? מה זה משנה לנו כמה אנשים היו בני ישראל בזמן ששהו במדבר? מה המסר שאותו רצתה התורה להעביר כשתיארה לנו את מניין בני ישראל? בפרשת כי תשא נספרו בנ`י בעזרת מחצית השקל. מה באה ספירה זו לסמל? האם גם בפרשת במדבר ספרו צורה דומה? על הדומה והשונה בין בני אדם והחשיבות שבהכרה בזה.
הרב יהודה עמיטל שם ומספר

עמודים