פרקי נביאים שונים בספר מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט שיעור 26 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מל"ב כ"ג, טו-כ) בעיון המבוא (על שני חלקיו) הוכחנו כי פס' טו–כ במל"ב כ"ג, המתארים את הגשמת נבואת איש הא-לוהים על ידי יאשיהו, הם חלק בלתי נפרד מסיפורנו, והגדרנו אותם כמערכה השלישית של הסיפור החותמת אותו. בסעיף 2 שם הצגנו את הזיקות ואת הקשרים בין מערכה זו לשתי קודמותיה, ובסעיפים שלאחר מכן הראינו את מקומה של מערכה זו בסיפור השלם, ואת היחס בינה ובין המערכות האחרות. בסעיף האחרון שם, סעיף 5, שימשה לנו המערכה השלישית תשתית לקביעת זמנו ומגמתו של הסיפור כולו. לפיכך נוכל לקצר את עיוננו הנוכחי, ולדון בו רק במה שלא נדון בעיון המבוא, או שיש בו כדי להשלים את הנאמר שם. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 35 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א¬–מג) חלק ב במה זכו אחאב ובני דורו לשני ניצחונות במלחמות עם ארם? מתוך אירועים המשתקפים בפרקים הקודמים ומתוך פרקנו עולה כי באותו זמן היו ראויים ישראל לתשועה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 34 - אחאב נלחם בבן הדד בליווי נבואי (כ', א¬–מג) חלק א מבוא לפרק כ במלכים א' – יחסי ישראל וארם במקרא עד הנה; הפתעות ותהפוכות בסיפורנו; מבנה הסיפור – היחס בין שתי מערכות המלחמה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 36 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א¬–מג) חלק ג בן-הדד ואחאב מנהלים משא ומתן בן שלושה שלבים. משלב לשלב משנה אחאב את יחסו לתביעות בן-הדד, ומוכיח עמידה איתנה, נאמנות לעמו ואמונה באפשרות לישועה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 37 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א¬–מג) חלק ד המערכה הראשונה: דבר הנביא צופה את ניצחון ישראל, ואף מדריך את אחאב כיצד להשיגו. הניצחון מושג תודות לשלושה גורמים: שאננותם וביטחונם של חיל ארם; התקפה יזומה מצד ישראל בכוח צבאי מצומצם; שכרותו של בן הדד. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 38 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א–מג) חלק ה המערכה השנייה: מאויב לאוהב. מדוע שינה אחאב את יחסו אל בן-הדד אויבו המר ומדוע חנן אותו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 39 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א-מג) חלק ו סיפור הכאת הנביא - הקשרו לעלילת הפרק ומשמעותו הסמלית ביחס לחטאו של אחאב. משל החייל הרשלן - על המשל השיפוטי במקרא, ועל האופן שבו סייע בהאשמת אחאב. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 40 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א¬-מג) חלק ו התוכחה הגלויה לאחאב: חטאו של אחאב – "יען שילחת את איש חרמי" 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 41 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א-מג) חלק ז מעקב אחר כינוייו המתחלפים של הנביא בסיפורנו מעלה כי נביא אחד לפנינו. הכינויים השונים של הנביא משקפים את יחסן של הדמויות השונות כלפיו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 42 - אחאב נלחם בבן-הדד בליווי נבואי (כ', א-מג) חלק ח' עיון מסכם על פרק כ' - מבנה הסיפור. שתי מערכות המלחמה מקבילות זו לזו הקבלה ישרה, אשר הופכת, בשל חנינת בן-הדד, להקבלה ניגודית. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 43 - מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) במרכז הסיפור מתחרות נבואות השקר ונבואת האמת על לבו של אחאב. אחאב בוחר להישמע לנבואת השקר, ומוצא את מותו במלחמה שיזם. שתי דמויות מרכזיות עומדות מול אחאב כדמויות נגד: יהושפט מלך יהודה והנביא מיכיהו בן ימלה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 1 - פרקי נביאים בספר מלכים – מבוא קצר ספר מלכים הוא מן הספרים ששמם נגזר מתוכנם. עיקר עניינו הוא תיאור תקופת המלוכה ביהודה וישראל. ראשיתו בתיאור הממלכה המאוחדת תחת המלכים דוד ושלמה (פרקים א'–י"א); המשכו בתיאור פילוג הממלכה (פרק י"ב), ומכאן ואילך מתוארים בדרך סינכרונית מעשיהם של המלכים בכל אחד משני בתי המלוכה עד לחורבן כל אחת מן הממלכות ולביטול המלוכה בישראל. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 2 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ב. נבואת התוכחה והעונש לשלמה (י"א, יא–יג) . נבואה באמצעות התגלות לשלמה או באמצעות נביא הנשלח אליו? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 3 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ג. "אֲשֶׁר בְּהַעֲו‍ֹתוֹ, וְהֹכַחְתִּיו בְּשֵׁבֶט אֲנָשִׁים וּבְנִגְעֵי בְּנֵי אָדָם" (שמ"ב, ז', יד) שני השטנים שהקים ה' לשלמה (י"א, יד–כה) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 4 - חטאי שלמה ונבואת העונ הש בפי אחיהשילוני (פרק י"א) ד. ירבעם "אֲשֶׁר הֵרִים יָד בַּמֶּלֶךְ" – מה עשה ומדוע? (י"א, כו–כט; י"א, מ) הסיפור על ירבעם והקשר הכפול שלו לסיפור הקודם 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 5 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ה. נבואת אחיה השילוני לירבעם נבואת אחיה השילוני לירבעם (פסוקים כט–לט) מורכבת משני חלקים: החלק הראשון הוא החלק הלא-מילולי. בחלק זה נפרשות נסיבות פגישתם של ירבעם ואחיה 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 6 - ה. נבואת אחיה השילוני לירבעם (המשך) חלק שני (י"א, לא2–לט) הנבואה המילולית כממשיכה את המעשה הסמלי 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 7 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) א. מבוא: בין סיפור חטאי שלמה ועונשו (פרק י"א) לסיפור פילוג הממלכה (פרק י"ב) 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 8 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) ב. 'מצעד האיוולת' של רחבעם* (חלק ראשון י"ב, א–ח) פילוג הממלכה כ'אירוע מתגלגל' באחריות רחבעם 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 9 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) ב. 'מצעד האיוולת' של רחבעם (חלק שני י"ב, ח–יד) צעד שלישי לאחור – רחבעם מזמין עצה מפי הילדים 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 10 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) ג. 'מצעד האיוולת' של רחבעם (חלק שלישי – י"ב, טז–כד) תגובת העם לדברי רחבעם 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 11 - פילוג הממלכה (י"ב, אכד) ג. סיבתיות כפולה כפל הפנים בהיסטוריה האנושית 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 12 - פילוג הממלכה (י"ב, א-כד) ד. אבשלום ורחבעם עולים על 'הר העצה הרעה' סיפורים שמטרתם שונה ובכל זאת הם דומים זה לזה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 13 - פילוג הממלכה (י"ב, א-כד) ה. על החזרות סקירת החזרות בסיפורנו. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט שיעור 14 - פילוג הממלכה (י"ב, א-כד) ו. מבנה הסיפור בעיונים קודמים כבר הערנו הערות אחדות ביחס למבנה סיפורנו. עתה, בעיון אחרון זה לסיפור פילוג הממלכה, אנו מבקשים לתאר את מבנה הסיפור באופן מסודר ושלם. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)

עמודים