עלון שבות לבוגרים 16
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין 02: חובת ההימנות על קורבן פסח
הרב עזרא ביק 03: למשמעותה של חווית ה"סדר" המשפחה היהודית יושבת לשולחן הסדר, ולפניה מצוות רבות - חיוב דאורייתא של אכילת מצה, חיובי דרבנן כמו מרור וארבע כוסות, מצוות מגיד, אמירת הלל ועוד. במאמרו מתחקה הרב עזרא ביק אחר המשמעות הרוחנית של מצוות אלו, ומנסה לפענח את התהליך שהמשפחה עוברת יחד.
הרב שלמה לוי 04: הבציעה על המצות בליל הסדר
הרב יאיר קאהן 01: איסור מלאכה בערב הפסח
הרב יעקב מדן 05: ספירת העומר - משמעות חקלאית ומשמעות היסטורית
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: מעשה מצווה שעשוי להביא לחילול שבת
הרב שלמה ברין 06: "מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה" - יום הזיכרון לשואה ולגבורה - בין הדת והמדינה
הרב מנחם אלדר 08: העוסק במצווה פטור מן המצווה
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: "שלושה סימנים באומה זו" – דברים בעקבות שביתת הנכים
הרב יהודה עמיטל 10: ממחוייבות לאחריות
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: מוילנה לירושלים
הרב חיים נבון 09: שני יהודים - כמה דעות?
הרב דניאל וולף 12: "צורכי עמך מרובים, ודעתם קצרה" - תגובה למאמרו של הרב ליכטנשטיין
הרב אהרן ליכטנשטיין 15: וצדיק באמונתו יחיה - דברי מספד לזכר ר' אהרן סולובייצ'יק ז"ל
הרב יהודה עמיטל 14: אבי העזרי - לזכרו של הרב מנחם מן שך ז"ל