עיון שבועות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני הקדמה ומקורות מהי הגדרת האיסור בשבועה על העבר ובשבועה על העתיד ומה היחס ביניהן? במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 1: שבועה שאכלתי ושלא אכלתי, שאוכל ושלא אוכל מהי הגדרת האיסור בשבועה על העבר ובשבועה על העתיד ומה היחס ביניהן? במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 3: לאוין בשבועה (ב) מתי מוגדרת שבועת שקר כלאו שאין בו מעשה שאין לוקים עליו ומתי לא? מהי פסיקת הרמב"ם במחלוקת רב דימי ורבין? האם ישנה גישה שרואה את איסור "לא יחל" כאיסור שקר? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 2: לאוין בשבועה (א) על איזה לאו עוברים בשבועת שקר על העבר ועל העתיד? מה היחס בין הקרבן ומחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל לבין המלקות ומחלוקת רב דימי ורבין?