מחשבת הלכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חיים נבון שיעור 1 - מקומה של ההלכה בעבודת ה' שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 3 - הלכה ומוסר שיעורים במחשבת ההלכה
הרב יואל עמיטל הלכה ואין מורין כן השיעור עוסק בסיטואציות שונות בהן פסיקת ההלכה לא נעשית רק מתוך שיקולים הלכתיים טהורים, אלא מתוך כורח הנסיבות והמציאויות השונות.