בשבתך קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר פתיחה למסכת קידושין בשיעור זה נעיין בשאלה הלכתית אשר רלוונטית בימינו אך הרמב"ם לא עסק בה ישירות - המעמד ההלכתי של נישואין אזרחיים. תחילה נעסוק במשמעות הנישואין באומות העולם ובישראל, ולאור כך נעיין במשמעות ההלכה הראשונה בהלכות אישות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סדר ומבנה במשניות פרק א' בשיעור זה נעסוק במבנה ובסדר המשניות בפרק א' של המסכת, ונתמקד בשני נושאים: מהות ה"קניין" בקידושין, והקשר למסכת ולפרק של המשניות העוסקות בחיוב ובפטור ממצוות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סוגיית הפתיחה של המסכת סוגיית הפתיחה של מסכת קידושין עוסקת בעייני לשון המשנה, ואגב דיון זה מתברר לנו שלקידושין יש דמיון מצד אחד לקניין ומצד שני להקדש. בשיעור זה נעסוק בכמה נקודות הקשורות לדמיון ולשוני שבין קניין והקדש לבין קידושין, ואפרופו עניינים אלו נעסוק גם בצורך ברצון האישה בקידושין, ובהבדלים בעניין זה בין הדין העברי לבין גישות אחרות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב "אין דרכה של אישה לעשות מלחמה" אחד המקורות החשובים לדיון בשאלת גיוס נשים לתפקידי לחימה הוא הסוגיה בתחילת מסכת קידושין, הדנה האם המילה "דרך" היא לשון זכר או לשון נקבה. בשיעור זה נעסוק בקצרה בסוגיית גיוס נשים לצבא בכלל, ובתפקידי לחימה בפרט. בשבתך