וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה בְּיוֹם דִּבֶּר ה' אֶת מֹשֶׁה בְּהַר סִינָי

  • הרב אמנון בזק

באחד הפסוקים התמוהים בפרשה נאמר – "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה בְּיוֹם דִּבֶּר ה' אֶת מֹשֶׁה בְּהַר סִינָי". מה עניין תולדות אהרן ומשה למעמד הר סיני? בפסוקים מסוימים נוספים בתורה נזכר שהם נאמרו "בהר סיני", אך תמיד היה זה בנוגע לציוויים על מצוות מסוימות. מדוע תולדות אהרן ומשה הם הנושא היחיד בתורה שאיננו מצווה, שמתקשר בכל זאת למעמד הר סיני?
דומה, שבדרך זו רומזת התורה לתשובה לשאלה אחרת הנוגעת לפסוק זה. מיד לאחר הפסוק מביאה התורה את תולדותיו של אהרן, אך מתעלמת לחלוטין מתולדותיו של משה, ונוצר הרושם כאילו מעלימים אותם במכוון. לאור הכותרת, הנוגעת למעמד הר סיני, ההסבר להתעלמות זו ברור: בניו של משה אכן לא היו עמו במעמד הר סיני, אלא חזרו אליו, עם יתרו סבם ועם ציפורה אמם לאחר שילוחיה, רק לאחר מעמד הר סיני, כשמשה כבר לימד את עם ישראל את חוקי ה' ואת תורותיו. בניו של משה לא היו שותפים באירוע שבו נכרתה הברית בין עם ישראל לה', ולמעשה, שוב הם לא נזכרו בשום מקום אחר בתורה. משום כך, כשהתורה מציגה רק את בני אהרן, היא מדגישה בכך שאין למשה תולדות שנטלו חלק ביום דבר ה' את משה בהר סיני.
חג השבועות אמנם מבטא את הרעיון, שגם מי שלא נכח במעמד הר סיני יכול להיות חלק מעם ישראל, אם יבטא את הרעיון "עמך עמי וא-לוהיך א-לוהיי". אולם צאצאיו של משה הלכו בדרך אחרת, ואחד מהם אף היה כהן לעבודה הזרה בפסלו של מיכה בימי השופטים. אל מול הטרגדיה המשפחתית של משה, עומדת הזכות הגדולה של רות המואביה, שזכתה שאחד מצאצאיה יקים את מלכות ישראל.
שבת שלום וחג שמח.